Công bố Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập

 Ngày 15/09/2023, UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn công bố quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập tỉ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng là Chủ đầu tư. Đồng thời, UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cũng ban hành Quy định Quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập, tỷ lệ 1/500. 

 Chi tiết văn bản xem tại đây.

 Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập tỉ lệ 1/500.

 Quy định Quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập, tỷ lệ 1/500.