Giới thiệu

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH AN PHÚ HƯNG ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀY 14/11/2018.
TRỤ SỞ GIAO DỊCH: R2.218 TẦNG 2, TÒA NHÀ FLORENCE, SỐ 28 TRẦN HỮU DỰC, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
VỐN ĐIỀU LỆ: 180.000.000.000 ĐỒNG
NGÀNH NGHỀ CHÍNH: ĐẦU TƯ KINH DOANH LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NĂNG LƯỢNG.
CHỦ TỊCH HĐQT: ÔNG CAO TÙNG LÂM.
TỔNG GIÁM ĐỐC: ÔNG TRẦN HUY TƯỞNG.