Tiến độ dự án Nhà máy thủy điện Đăk Sor 2 tháng 4/2021

Cập nhật tiến độ dự án Nhà máy thủy điện Đăk Sor 2 tháng 4/2021

 

Cập nhật tiến độ dự án Nhà máy thủy điện Đăk Sor 2 tháng 4/2021

 Hiện tại, dự án Nhà máy thủy điện Đăk Sor 2 đã hoàn thiện xong các hạng mục chính và đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng khu vực để sớm đưa vào hoạt động trong năm nay.