Khu dân cư Thống Nhất - Thái Nguyên

 

 

 

Địa điểm: Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Quy mô: 7,25 ha

Tính chất: khu dân cư mới đầy đủ các chúc năng như: Khu nhà ở, cây xanh, dịch vụ công cộng.

Hình thức thự hiện: Liên danh với đối tác (Nacico) để đầu tư BĐS thông qua hình thức đấu thầu.

Tỷ lệ góp vốn trong liên danh: 80%

Tiến độ thự hiện: - Đang thực hiện bước đấu thầu lựa chọn NĐT.