Khu dân cư Vạn Xuân, Phú Thọ

Địa điểm: vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 12,67 ha (4,2ha đất ở).

Tính chất: khu dân cư mới đầy đủ các chúc năng như: Khu nhà ở, cây xanh, dịch vụ công cộng.

Hình thức thự hiện: Đầu tư BĐS thông qua hình thức đấu giá.

Tiến độ thự hiện:

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết tháng 6/2021.

- Dự kiến thực hiện bước đấu giá trong năm 2021.