Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim, Nghệ An

Địa điểm: Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quy mô: 5,2 ha và 12,7 ha

Đơn vị liên danh: Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn.

Hình thức Hợp tác đầu tư: thực hiện độc lập đối với khu 5,2ha.