Khu dân cư Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái

Quy mô: 15 ha (6,3 ha đất ở)

Tính chất: khu dân cư mới đầy đủ các chúc năng như: Khu nhà ở, cây xanh, dịch vụ công cộng.

Hình thức thự hiện: Liên danh với đối tác để đầu tư BĐS thông qua hình thức đấu thầu.

Đơn vị liên danh: Công ty Cổ phần HNN Yên Bái và HUNI ARCHITECK.

Tỷ lệ góp vốn trong liên danh: 55%

Tiến độ thự hiện:

- Lập hồ sơ dự thầu tháng 7/2021.